สถิติ
เปิดเมื่อ20/08/2013
อัพเดท18/03/2014
ผู้เข้าชม18288
แสดงหน้า35361
สินค้า
ปฎิทิน
September 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
53046 ด.ช. ปริญญา แก้วพรม

53046 ด.ช. ปริญญา แก้วพรม
อ้างอิง อ่าน 924 ครั้ง / ตอบ 3 ครั้ง

prateep46
กระดานสื่อสาร-นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง-โรงเรียน เพื่อสารสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
 
prateep46 prateepchanpo@hotmail.com [223.206.195.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
1
อ้างอิง

นายบุญลือ

ถึงนักเรียน2/3ข ทุกคน รายวิชา IS ของครูบุญลือ ให้นำสรุปรายงานจากการสืบค้นข้อมูลเรื่องที่ตนสนใจ ที่ครูให้ทำใส่กระดาษส่งแล้ว 1ชุด นักเรียนจะต้อง นำข้อมูลที่สรุปมาโพสลงในบอร์ดของตนเองด้วย เป็นคะแนนรายจุดประสงค์ 15 คะแนน ครับ อย่าลืม
 
นายบุญลือ [223.207.108.xxx] เมื่อ 28/08/2013 19:42
2
อ้างอิง

ด.ช.ปริญญา
เกษตรพอเพียง เว็บไซต์ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปัจจุบันเรามีสมาชิกมากกว่า 75,000 คน จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ และมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2551 จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้ว 3 ปีเต็มๆ  กระแสการทำเกษตรพอเพียงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งเกษตรกร ทุกคนต่างน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง

   การรวมกลุ่มของผู้ที่รักการทำเกษตรในโลกออนไลน์ เริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมในปี 2553 เมื่อเว็บไซต์เกษตรพอเพียง ได้ประกาศจัดงาน รวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี ผลจากการจัดงานในครั้งแรกนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เกิดความรัก ความสามัคคี กิจกรรมซื้อขาย การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และเกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ของพี่น้องชาวเกษตรพอเพียงตามมาอีกมากมายมหาศาล ดังปรากฎในเว็บบอร์ดของเกษตรพอเพียง
 
ด.ช.ปริญญา [202.29.188.xxx] เมื่อ 11/09/2013 15:10
3
อ้างอิง

ด.ช.ปริญญา
เกษตรพอเพียง เว็บไซต์ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปัจจุบันเรามีสมาชิกมากกว่า 75,000 คน จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ และมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2551 จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้ว 3 ปีเต็มๆ  กระแสการทำเกษตรพอเพียงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งเกษตรกร ทุกคนต่างน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง

   การรวมกลุ่มของผู้ที่รักการทำเกษตรในโลกออนไลน์ เริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมในปี 2553 เมื่อเว็บไซต์เกษตรพอเพียง ได้ประกาศจัดงาน รวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี ผลจากการจัดงานในครั้งแรกนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เกิดความรัก ความสามัคคี กิจกรรมซื้อขาย การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และเกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ของพี่น้องชาวเกษตรพอเพียงตามมาอีกมากมายมหาศาล ดังปรากฎในเว็บบอร์ดของเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียง เว็บไซต์ที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปัจจุบันเรามีสมาชิกมากกว่า 75,000 คน จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ และมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2551 จนกระทั่งปัจจุบันรวมแล้ว 3 ปีเต็มๆ  กระแสการทำเกษตรพอเพียงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้งเกษตรกร ทุกคนต่างน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวาง

   การรวมกลุ่มของผู้ที่รักการทำเกษตรในโลกออนไลน์ เริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมในปี 2553 เมื่อเว็บไซต์เกษตรพอเพียง ได้ประกาศจัดงาน รวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี ผลจากการจัดงานในครั้งแรกนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เกิดความรัก ความสามัคคี กิจกรรมซื้อขาย การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และเกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ของพี่น้องชาวเกษตรพอเพียงตามมาอีกมากมายมหาศาล ดังปรากฎในเว็บบอร์ดของเกษตรพอเพียง
 
ด.ช.ปริญญา [202.29.188.xxx] เมื่อ 11/09/2013 15:14
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :