สถิติ
เปิดเมื่อ20/08/2013
อัพเดท18/03/2014
ผู้เข้าชม18265
แสดงหน้า35338
สินค้า
ปฎิทิน
September 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     




52929 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล

52929 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล
อ้างอิง อ่าน 332 ครั้ง / ตอบ 5 ครั้ง

prateep46
กระดานสื่อสาร-นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง-โรงเรียน เพื่อสารสัมพันธ์ทีดีต่อกัน
 
prateep46 prateepchanpo@hotmail.com [223.206.195.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
1
อ้างอิง

ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล
การปลูกแตงโม
คำนำ

แตงโมเป็นผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกัน
มานานแล้ว นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน ยังใช้ในการปรุงอาหารได้
หลายชนิด แตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปีแตงโม
ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่ปลูกได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเป็นกรด เป็นด่าง
ประมาณ   5.0 –7.5 มีการระบายนํ้าได้ดี
เอกสารเผยแพร่เรื่องนี้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จําเป็นในการปลูกแตงโม การดูแล
รักษา ฯลฯ รวมทั้งใช้พัฒนาการปลูกแตงโมให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นได้
 
ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล [223.205.249.xxx] เมื่อ 11/09/2013 20:39
2
อ้างอิง

ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล
ฤดูปลูกการปลูกแตงโม
เนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะว่าในช่วงดัง
กล่าวจะปลูกแตงโมได้ยากลําบาก เนื่องจากต้นแตงโมไม่ชอบฝนชุกจะตายด้วยโรคเถาเหี่ยวเป็นส่วน
ใหญ่ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเน่าง่ายอีกทั้งรสชาติจะไม่หวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดู
แล้ง หรือในฤดูหนาว ฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และ
เก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน  ซึ่งยังเป็นต้นฤดูฝนอยู่และมีผู้ต้องการบริโภคแตงโมกันมาก
 
ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล [223.205.249.xxx] เมื่อ 11/09/2013 20:44
3
อ้างอิง

ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล
ดินและการเตรียมดิน
แตงโมเป็นพืชที่หยั่งรากลึกมากกว่า 120 เซนติเมตร และต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์มีความชุ่ม
ชื้นมากพอ ฉะนั้นถ้ามีการไถพรวนหรือขุดย้อยดินให้มีหน้าดินร่วนโปร่งและลึกก็จะช่วยป้องกันการขาด
นํ้าได้เป็นอย่างดีในระยะที่ต้นแตงโมกําลังเจริญเติบโต การเตรียมดินให้หน้าดินลึกร่วนโปร่ง จะช่วยทํา
ให้เ้ดินนั้นยึดและอุดมความชื้นได้มากขึ้น และเป็นทางเปิดให้รากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใต้ดินซึ่งจะ
ช่วยให้รากหาอาหารและนํ้าได้กว้างไกลยิ่งขึ้นและเป็นการช่วยทําให้พืชสามารถใช้นํ้าใต้ดินมาเป็น
ประโยชน์ได้อย่างดีอีกด้วย ถ้าจําเป็นต้องปลูกแตงโมในหน้าฝนควรเลือกปลูกในดินที่มีการระบายนํ้าดี
คือเป็นดินเบา หรือดินทราย แต่ถ้ามีที่ปลูกเป็นดินหนัก หรือ ค่อนข้างหนัก ควรปลูกแตงโมในหน้าแล้ง
และขุดดิน หรือไถดินให้ลึกมากที่สุดจะเหมาะกว่า
 
ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล [223.205.249.xxx] เมื่อ 11/09/2013 20:50
4
อ้างอิง

ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล
การดูแลรักษา
เมื่อหยอดเมล็ดแลวตองรดนํ้าให้ชุ่ม เมื่อแตงโมขึ้นมามีใบจริง 2-3  ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุม
ละ 2-3 ต้น โดยคัดเลือกเอาแต่ต้นแข็งแรงไว้แต่ถ้าปลูกให้ต้นห่างกัน 90 เซนติเมตร และแถวห่างกัน
3 เมตรแล้ว ก็เหลือหลุมละ 3 ต้นได้รวมแล้วในเนื้อที่ 1 ไร่จะมีต้นแตงโมอยู่ประมาณ 1,700 ต้น
 
 
ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล [223.205.249.xxx] เมื่อ 11/09/2013 20:55
5
อ้างอิง

ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล
ปุ๋ยและการให้ปุ๋ยแตงโม
ปุ๋ยคอก การใส่ปุ๋ยคอกให้แก่แตงโมก็มีความสําคัญมาก เพราะปุ๋ยคอกช่วยทําให้ดินร่วนโปร่ง
ช่วยทําให้ดินมีธาตุอาหารมากขึ้น แล้วยังช่วยทําให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นประโยชน์ต่อ
พืชมากขึ้นด้วย ควรใส่ปุ๋ยคอกในพื้นที่ปลูกจริงอัตราไร่ละ 2-4 ตน
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี     ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน 1:1:2 ซึ่งได้แก่ปุ๋ยเคมีสูตร 10-10-
20 เป็นต้น หรือใช้ปุ๋ยสูตรใกล้เคียงได้เช่น ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่ในอัตราไร่ละ 100-150 กิโลกรัม
 
ด.ช.ศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล [223.205.249.xxx] เมื่อ 11/09/2013 21:09
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :