สถิติ
เปิดเมื่อ20/08/2013
อัพเดท18/03/2014
ผู้เข้าชม32205
แสดงหน้า49997
สินค้า
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
52873 ด.ช. ปฏิภาณ แผลงสูงเนิน

52873 ด.ช. ปฏิภาณ แผลงสูงเนิน
อ้างอิง อ่าน 410 ครั้ง / ตอบ 4 ครั้ง

ปฏิภาณ
ผู้ปกครองนักเรียนสือสารถึงครูที่ปรึกษาและทางโรงเรียน
 
ปฏิภาณ [223.207.165.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
1
อ้างอิง

ครูบุญลือ
แจ้งข่าวหัวหน้า
1.  สมุดเล่มชมพูบอกเพื่อนให้รีบทำส่งถึงครูภายใน  23 สิงหาคม 2556
2.ครูจะเปลี่ยนที่โฮมรูมใหม่เพราะไกล เอาเป็นบ้านย่าโมหรือที่ไหนดีก็บอกครู
3.ช่วงเปลี่ยนคาบให้รีบเข้าเรียนวิชาต่อไปเพราะอาจารย์ประจำวิชาโทรมาหาครู
4.การสำรวมช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงเพราะ ม.2คุยกันมากจริงๆทั้งระดับเลย
5.ใบแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองลงชื่อและเก็บเข้าแฟ้มเขียวของตัวเองด้วย
 
ครูบุญลือ [223.207.165.xxx] เมื่อ 21/08/2013 22:54
2
อ้างอิง

ครูบุญลือ
ถึงนักเรียน2/3ข ทุกคน รายวิชา IS ของครูบุญลือ ให้นำสรุปรายงานจากการสืบค้นข้อมูลเรื่องที่ตนสนใจ ที่ครูให้ทำใส่กระดาษส่งแล้ว 1ชุด นักเรียนจะต้อง นำำมาข้อมูลที่สรุปมาโพสลงในบอร์ดของตนเองด้วย เป็นคะแนนรายจุดประสงค์ 15 คะแนน ครับ อย่าลืม
 
ครูบุญลือ [202.29.188.xxx] เมื่อ 28/08/2013 15:13
3
อ้างอิง

ด.ช.ปฏิภาณ แผลงสูงเนิน
อาชีพการเลี้ยงโคนม อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเกษตรกรบ้านเรา   แต่ตามความเป็นจริงประเทศเราได้เคยสั่งโคนมพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงเมื่อกว่า   50  ปีล่วงมาแล้ว   แต่การเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกประสบปัญหาบางประการ   จึงนับว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2508  เป็นต้นมา  อาชีพการเลี้ยงโคนมจึงได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มรู้จักแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามอาชีพการเลี้ยงโคนมอาจยึดเป็นอาชีพหลักได้หรืออาจเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่น  เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม

          ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมาก ที่หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม   ทั้งนี้เพราะได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนเกษตรกรที่ยึดอาชีพเลี้ยงโคนมมาก่อน   ปรากฏว่ามีรายได้ดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้   ทำให้ครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น   อีกทั้งยังได้รับผลพลอยได้อื่น ๆ ตามมาอีกด้วย   เช่นทำให้เด็ก ๆ มีจิตใจรักสัตว์   มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   มูลสัตว์ยังใช้เป็นปุ๋ยและช่วยบำรุงดิน ฯลฯ   นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเคยประกอบอาชีพอย่างอื่น  เช่น  ทำสวน   ทำไร่   ทำนา   ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ   ต่างก็หันมายึดอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จ   นั่นหมายถึงได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและทำให้เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นเป็นลำดับและมีความมั่นคงถาวรสืบไป
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ด.ช.ปฏิภาณ แผลงสูงเนิน [202.29.188.xxx] เมื่อ 4/09/2013 15:20
4
อ้างอิง

ด.ช.ปฏิภาณ แผลงสูงเนิน
อาชีพการเลี้ยงโคนม อาจกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเกษตรกรบ้านเรา   แต่ตามความเป็นจริงประเทศเราได้เคยสั่งโคนมพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงเมื่อกว่า   50  ปีล่วงมาแล้ว   แต่การเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกประสบปัญหาบางประการ   จึงนับว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2508  เป็นต้นมา  อาชีพการเลี้ยงโคนมจึงได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มรู้จักแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามอาชีพการเลี้ยงโคนมอาจยึดเป็นอาชีพหลักได้หรืออาจเป็นอาชีพรองอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรควรจะทำควบคู่กันไปกับอาชีพอื่น  เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม

          ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมาก ที่หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม   ทั้งนี้เพราะได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนเกษตรกรที่ยึดอาชีพเลี้ยงโคนมมาก่อน   ปรากฏว่ามีรายได้ดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้   ทำให้ครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น   อีกทั้งยังได้รับผลพลอยได้อื่น ๆ ตามมาอีกด้วย   เช่นทำให้เด็ก ๆ มีจิตใจรักสัตว์   มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   มูลสัตว์ยังใช้เป็นปุ๋ยและช่วยบำรุงดิน ฯลฯ   นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเคยประกอบอาชีพอย่างอื่น  เช่น  ทำสวน   ทำไร่   ทำนา   ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ   ต่างก็หันมายึดอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จ   นั่นหมายถึงได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและทำให้เศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นเป็นลำดับและมีความมั่นคงถาวรสืบไป
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ด.ช.ปฏิภาณ แผลงสูงเนิน [202.29.188.xxx] เมื่อ 4/09/2013 15:20
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :